RIVNING.

Vårt företag anlitas ofta för lättrivning och medeltunga, selektiva, rivingar. Det kan röra sig om kök, badrum, kontor, balkonger, väggar, golv eller mindre fastigheter. Vi har flerårig erfarenhet av olika slags rivningar, både inomhus och utomhus.

Vi minimerar damm

Vid rivningar är det självklart för oss att arbeta så att dammbildning och dammspridning minimeras. I vår utrustning har vi moderna stoftavskiljare och luftrenare. Begränsningar och avspärrningar i form av till exempel plastväggar monteras av våra kunniga medarbetare för att isolera dammet.

God arbetsmiljö

För varje objekt upprättar vi en specifik rivningsplan men även arbetsmiljöplan med egenkontroller. Vi har alltid målsättningen att arbeta på ett miljöriktigt sätt, även med fokus på en god arbetsmiljö. Till våra transporter av rivningsavfall anlitar vi ackrediterade bolag som transporterar avfallet till närmast godkända avfallsanläggning.

Om det finns asbest

I samband med planerade rivningar, renoveringar och ombyggnationer kan det finnas behov av att genomföra en miljöinventering eller provtagning innan rivningsarbetet kan påbörjas. Anledningen är att det är vanligt med asbest och PCB i olika sorts byggnadsmaterial. Visar resultatet på behov av sanering så kan vi utföra sanering i samband med rivningen. Med vår kompetens och behörighet inom PCB- och asbestsanering kan du känna dig trygg med att hela processen går effektivt och säkert till.

Några korta

  • Minimerad dammspridning.
  • Skräddarsydda lösningar.
  • Erfaren personal – miljöriktigt, pålitliga och snabba.

Det här säger våra kunder