Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Vi på Rivad AB bryr oss om våra kunder och användare och vi värnar om att skydda din integritet när vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och avtal gentemot dig som kund, våra leverantörer och samarbetspartners samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

 

Utgångspunkten är att vi inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi hanterar alltid informationen vi samlar in ansvarsfullt och enligt gällande lagar och förordningar.

 

Vi samlar in information på flera olika sätt till exempel då du kontaktar oss, besöker vår webbplats, beställer en tjänst, e-postar oss, vid användning av denna webbplats, våra formulär eller våra övriga kanaler samt jobbansökningar. Personlig information kan röra sig om till exempel kontaktinformation, personnummer eller bilder. Vi kan komma att använda din kontaktinformation för att e-posta dig.

 

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller om annan lag kräver det.

Samtycke och tredje part

Genom att tillhandahålla information godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kan bli skyldiga att på grund av lagar och förordningar lämna ut din personliga information till myndigheter.

 

Personuppgifter kan komma att överföras till andra samarbetspartners samt leverantörer i syfte att utföra våra uppdrag. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning, det följer av lag eller om det särskilt överenskommits mellan Rivad AB och dig.

 

Uppgifterna kan också komma att användas för statistisk analys och affärsutveckling och för att följa gällande lagar och förordningar. Vi säljer aldrig din personliga information vidare till tredje part.

Cookies

Vår webbplats använder sig av cookies (kakor). Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Cookies är textfiler med information som används för att identifiera din dator, anpassa innehållet vi visar och således förbättra din användarupplevelse.

 

Om du inte vill ta emot cookies så kan du blockera alla cookies, ta bort nuvarande cookies från datorn eller ställa in så att du får en varning varje gång en cookie sparas.

Kontaktinformation

Kontakta oss på info@rivad.se om du vill ha tillgång till, ändra eller ta bort din personliga information. Märk din e-post med ”Att. Ansvarig integritetspolicy”.