PROVTAGNING.

Vi kan hjälpa med provtagning för att säkerställa om asbest eller andra farliga ämnen förekommer i eller vid en fastighet. Genom att utgå ifrån provresultaten kan du undvika att miljöfarliga ämnen sprids okontrollerat i eller runtom fastigheten vid rivning eller ombyggnation.

Snabba provsvar

Ett oberoende laboratorium analyserar provet och provsvaren går att få inom en till fem arbetsdagar, allt upptill vad du som kund efterfrågar. Provtagning kan också kombineras med miljöinventering. Utifrån resultatet kan vi erbjuda förslag på åtgärder och en bedömning av kostnaden. Vi har full behörighet och kompetens att riva och sanera hälso- och miljöfarliga ämnen.

Några korta

  • Personlig service med snabb återkoppling.
  • Minska hälso- och miljöriskerna.
  • Åtgärdsförslag.

Det här säger våra kunder