PCB-SANERING.

Vi har många års erfarenhet av att inventera, sanera och deponera PCB. Alla våra medarbetare har utbildning i PCB-sanering i enlighet med SFR, Svenska Fogbranschens Riksförbund. Vi har de tillstånd som krävs och dokumenterar löpande våra PCB-saneringar. Dessutom använder vi moderna maskiner och utrustning vilket gör vårt saneringsarbete både effektivt och säkert.

Upptäck PCB

För att säkerställa om PCB finns i din fastighet kan vi i ett första steg göra en miljöinventering och provtagning. Ofta förekommer PCB i bland annat fogmassa som vanligtvis finns runt fönster- och dörrpartier, isolerrutor, färg och transformatorer. Visar resultatet på PCB kan vi utföra en sanering i fastigheten på de ställen man funnit höga värden. Vi hjälper dig genom från början till slut, från inventering till sanering.

Några korta

  • Specialutbildad personal, både säkert och noggrannt – vi har alla behörigheter!
  • Modern skyddsutrustning.
  • Transport och deponi av avfall.
  • Löpande dokumentation.

Det här säger våra kunder