MILJÖINVENTERING.

En av våra specialister utför miljöinventeringen för att lokalisera, kartlägga och dokumentera hälso- och miljöfarliga ämnen inför en rivning eller ombyggnation. Vid inventeringen går vi igenom fastigheten systematiskt. Beroende på när fastigheten är uppförd eller om den är renoverad kan typen av farliga ämnen variera. Miljöinventeringen skräddarsys därför med hänsyn till fastighetens förutsättningar. Detta går också att kombinera med provtagning. 

Rapport med åtgärdsförslag

Resultatet presenteras i en slutrapport med åtgärdsförslag. Visar resultatet på att fastigheten är i behov av att saneras så har vi tillstånd från Arbetsmiljöverket att riva och hantera miljöfarligt material och hälsoskadliga ämnen. Vi har kompetens att hjälpa dig genom hela processen, från kartläggning till en effektiv och säker sanering.

Några korta

  • Noggrann och personlig service.
  • Minska hälso- och miljöriskerna.
  • Åtgärdsförslag.

Det här säger våra kunder