HÅLTAGNING.

Vi borrar hål i väggar och golv med kärnborr för genomföringar exempelvis ventilationsrör, vattenrör och elledningar. Vid håltagningen använder vi oftast vattenkylda diamantverktyg som minskar dammbildningen radikalt. Vid vissa omständigheter kan en torr håltagning efterfrågas, vi har utrustningen och kunskapen att lösa även det.

Vi utför även:

Spårsågning

Vi sågar i golv, väggar och tak för eldragningar, kablar och vattenrör, till exempel golvvärme.

Väggsågning

Vi kan hjälpa er att såga nya dörr- och fönsteröppningar eller bredda redan befintliga.

Golvsågning

Vi tar ut hela betonggolv eller spårar för till exempel avlopp och vattenledningar.

Några korta

  • Erfarenhet av olika slags material.
  • Miljövänlig teknik och moderna verktyg.
  • Bortforsling och deponi av allt avfall.

Det här säger våra kunder