ASBESTSANERING.

Vi har kompetensen att arbeta professionellt med de speciella skyddsåtgärder som krävs för att minimera miljöpåverkan och använder självklart all nödvändig skyddsutrustning.

Vi har behörighet och tillstånd
Vi har full behörighet och kompetens för att asbestsanera säkert och korrekt. Alla anställda har utbildning och behörighet att hantera asbesthaltigt material. Dessutom har vi tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Vårt företag kan erbjuda er hjälp genom varje steg i processen – från provtagning, miljöinventering och tillståndsansökan till sanering, bortforsling och deponi.

Några korta

  • Specialutbildad personal, både säkert och noggrannt – vi har alla behörigheter!
  • Modern skyddsutrustning.
  • Transport och deponi av avfall ingår.

Det här säger våra kunder