Kontakta oss


Eller kontakta oss direkt:

Rivad AB
Besöksadress: Sofiedalsvägen 10, 238 37 Oxie
Besöksadress: Södra Koboltgatan 5, 271 39 Ystad
Postadress: Sofiedalsvägen 10, 238 37 Oxie

Anlita oss för professionell sanering

Vi har ett stort kunnande och arbetar säkert så att du som kund kan känna dig trygg med att vi uppfyller branschkraven.

Läs mer om våra tjänster

Vi kan erbjuda helhetslösningar, allt från provtagning och miljöinventering till sanering och deponi av avfall.

Asbestsanering

Alla våra medarbetare är utbildade inom asbest och vi arbetar alltid med stort fokus på säkerhet.

Asbestsanering

Vi har full behörighet och kompetens för att asbestsanera säkert och korrekt. Alla anställda har utbildning och behörighet att hantera asbesthaltigt material. Dessutom har vi tillstånd från Arbetsmiljöverket. Vårt företag kan erbjuda er hjälp genom varje steg i processen – från provtagning, miljöinventering och tillståndsansökan till sanering, bortforsling och deponi.


Asbest är vanligt i byggnader
Asbest kan finnas i bland annat golvmattor, fogar, eternitplattor på tak och fasader, rörisolering, brandskydd, värmepannor och ventilation. Det är vanligt med asbest i fastigheter från 40-talet och fram till 1982 då det förbjöds som byggnadsmaterial. Vi har kompetensen att arbeta professionellt med de speciella skyddsåtgärder som krävs för att minimera miljöpåverkan och använder självklart all nödvändig skyddsutrustning.

 • Specialutbildad personal, både säkert och noggrannt – vi har alla behörigheter!
 • Modern skyddsutrustning.
 • Transport och deponi av avfall.
Be om offert

PCB-sanering

Vi har behörighet, tillgång till all nödvändig skyddsutrustning och är proffs på att hantera PCB.

PCB-sanering

Vi har många års erfarenhet av att inventera, sanera och deponera PCB. Alla våra medarbetare har utbildning i PCB-sanering i enlighet med SFR, Svenska Fogbranschens Riksförbund. Vi har de tillstånd som krävs och dokumenterar löpande våra PCB-saneringar. Dessutom använder vi moderna maskiner och utrustning vilket gör vårt saneringsarbete både effektivt och säkert.


Upptäck PCB
För att säkerställa om PCB finns i din fastighet kan vi i ett första steg göra en miljöinventering och provtagning. Ofta förekommer PCB i bland annat fogmassa som vanligtvis finns runt fönster- och dörrpartier, isolerrutor, färg och transformatorer. Visar resultatet på PCB kan vi utföra en sanering i fastigheten på de ställen man funnit höga värden. Vi hjälper dig genom från början till slut, från inventering till sanering.

 • Specialutbildad personal, både säkert och noggrannt – vi har alla behörigheter!
 • Modern skyddsutrustning.
 • Transport och deponi av avfall.
 • Löpande dokumentation.
Be om offert

Provtagning

Boka en provtagning för att säkerställa om asbest eller andra farliga ämnen finns i din fastighet.

Provtagning

Vi kan hjälpa med provtagning för att säkerställa om asbest eller andra farliga ämnen förekommer i eller vid en fastighet. Genom att utgå ifrån provresultaten kan du undvika att miljöfarliga ämnen sprids okontrollerat i eller runtom fastigheten vid rivning eller ombyggnation.


Snabba provsvar

Ett oberoende laboratorium analyserar provet och provsvaren går att få inom en till fem arbetsdagar, allt upptill vad du som kund efterfrågar. Provtagning kan också kombineras med miljöinventering. Utifrån resultatet kan vi erbjuda förslag på åtgärder och en bedömning av kostnaden. Vi har full behörighet och kompetens att riva och sanera hälso- och miljöfarliga ämnen.

 • Personlig service med snabb återkoppling.
 • Minska hälso- och miljöriskerna.
 • Åtgärdsförslag.
Be om offert

Miljöinventering

Vi lokaliserar om ohälsosamma material eller miljöfarliga ämnen finns i eller runtom en fastighet.

Miljöinventering

En av våra specialister utför miljöinventeringen för att lokalisera, kartlägga och dokumentera hälso- och miljöfarliga ämnen inför en rivning eller ombyggnation. Vid inventeringen går vi igenom fastigheten systematiskt. Beroende på när fastigheten är uppförd eller om den är renoverad kan typen av farliga ämnen variera. Miljöinventeringen skräddarsys därför med hänsyn till fastighetens förutsättningar. Detta går också att kombinera med provtagning. 

Rapport med åtgärdsförslag
Resultatet presenteras i en slutrapport med åtgärdsförslag. Visar resultatet på att fastigheten är i behov av att saneras så har vi tillstånd från Arbetsmiljöverket att riva och hantera miljöfarligt material och hälsoskadliga ämnen. Vi har kompetens att hjälpa dig genom hela processen, från kartläggning till en effektiv och säker sanering.

 • Noggrann och personlig service.
 • Minska hälso- och miljöriskerna.
 • Åtgärdsförslag.
Be om offert

Våra omdömen

Snabb och enkel kommunikation vid beställning av arbetet som utfördes helt enligt utsatt tid och med riktigt bra resultat!

Trevligt bemötande, tydlig offert och väl genomfört arbete. Håller avtalad tid.

Smidigt och allt flöt på. Inget blev stående och medarbetarna var tillmötesgående, flexibla och kreativa problemlösare. Mycket nöjd!

Rivning av tak, eternit och plåt. Trevligt bemötande, professionellt skött, trevlig personal. De motsvarade våra förväntningar och levererade i tid. Överlag mkt bra skött arbete!

Rivad blev anlitad för demontering och bortforsling av ett eternittak. Allt gick smidigt från första mötet till att det blev utfört på avtalad tid. Rekommenderas starkt!

Vi anlitade Rivad till att ta bort asbest i rörböjar i källaren. Andreas kom hit och tittade på jobbet och gav en snabb återkoppling på kostnad. Mycket bra kommunikation före och efter. Arbetet utfördes snabbt och effektivt. Kan bara rekommenderas!

Asbestsanering av gammal rörisolering i villa. Jobbade effektivt, höll tidsplan och levererade vad de offererat. Rekommenderas.

Tidigare uppdrag

Rivning och håltagning

+

Rivning och håltagning

Rivning och håltagning 870 kvm åt bostadsrättsförening

Asbestsanering

+

Asbestsanering

Asbestsanering av fogmassa 525 löpmeter

Asbestsanering

+

Asbestsanering

Asbestsanering av eternittak 700 kvm

Fogfräsning

+

Fogfräsning

Fogfräsning av tegelfasad 1760 kvm

Rivning inomhus

+

Rivning inomhus

Inomhusrivning av affärslokal 650 kvm

PCB-sanering

+

PCB-sanering

PCB-sanering av fönsterpartier och 350 löpmeter fogmassa

Andreas Pärnering, ägare

Våra kunder sätter värde på att få en professionellt utförd tjänst enligt branschkraven. Vi har ständigt återkommande kunder och allt fler väljer att anlita oss då vi är en trygg partner inom rivning och sanering.