Kontakta oss


  Eller kontakta oss direkt:

  Rivad AB
  Besöksadress: Sofiedalsvägen 10, 238 37 Oxie
  Besöksadress: Södra Koboltgatan 5, 271 39 Ystad
  Postadress: Sofiedalsvägen 10, 238 37 Oxie

  Anlita oss för professionell sanering

  Vi har ett stort kunnande och arbetar säkert så att du som kund kan känna dig trygg med att vi uppfyller branschkraven.

  Läs mer om våra tjänster

  Vi kan erbjuda helhetslösningar, allt från provtagning och miljöinventering till sanering och deponi av avfall.

  Asbestsanering

  Alla våra medarbetare är utbildade inom asbest och vi arbetar alltid med stort fokus på säkerhet.

  Asbestsanering

  Vi har full behörighet och kompetens för att asbestsanera säkert och korrekt. Alla anställda har utbildning och behörighet att hantera asbesthaltigt material. Dessutom har vi tillstånd från Arbetsmiljöverket. Vårt företag kan erbjuda er hjälp genom varje steg i processen – från provtagning, miljöinventering och tillståndsansökan till sanering, bortforsling och deponi.


  Asbest är vanligt i byggnader
  Asbest kan finnas i bland annat golvmattor, fogar, eternitplattor på tak och fasader, rörisolering, brandskydd, värmepannor och ventilation. Det är vanligt med asbest i fastigheter från 40-talet och fram till 1982 då det förbjöds som byggnadsmaterial. Vi har kompetensen att arbeta professionellt med de speciella skyddsåtgärder som krävs för att minimera miljöpåverkan och använder självklart all nödvändig skyddsutrustning.

  • Specialutbildad personal, både säkert och noggrannt – vi har alla behörigheter!
  • Modern skyddsutrustning.
  • Transport och deponi av avfall.
  Be om offert

  PCB-sanering

  Vi har behörighet, tillgång till all nödvändig skyddsutrustning och är proffs på att hantera PCB.

  PCB-sanering

  Vi har många års erfarenhet av att inventera, sanera och deponera PCB. Alla våra medarbetare har utbildning i PCB-sanering i enlighet med SFR, Svenska Fogbranschens Riksförbund. Vi har de tillstånd som krävs och dokumenterar löpande våra PCB-saneringar. Dessutom använder vi moderna maskiner och utrustning vilket gör vårt saneringsarbete både effektivt och säkert.


  Upptäck PCB
  För att säkerställa om PCB finns i din fastighet kan vi i ett första steg göra en miljöinventering och provtagning. Ofta förekommer PCB i bland annat fogmassa som vanligtvis finns runt fönster- och dörrpartier, isolerrutor, färg och transformatorer. Visar resultatet på PCB kan vi utföra en sanering i fastigheten på de ställen man funnit höga värden. Vi hjälper dig genom från början till slut, från inventering till sanering.

  • Specialutbildad personal, både säkert och noggrannt – vi har alla behörigheter!
  • Modern skyddsutrustning.
  • Transport och deponi av avfall.
  • Löpande dokumentation.
  Be om offert

  Provtagning

  Boka en provtagning för att säkerställa om asbest eller andra farliga ämnen finns i din fastighet.

  Provtagning

  Vi kan hjälpa med provtagning för att säkerställa om asbest eller andra farliga ämnen förekommer i eller vid en fastighet. Genom att utgå ifrån provresultaten kan du undvika att miljöfarliga ämnen sprids okontrollerat i eller runtom fastigheten vid rivning eller ombyggnation.


  Snabba provsvar

  Ett oberoende laboratorium analyserar provet och provsvaren går att få inom en till fem arbetsdagar, allt upptill vad du som kund efterfrågar. Provtagning kan också kombineras med miljöinventering. Utifrån resultatet kan vi erbjuda förslag på åtgärder och en bedömning av kostnaden. Vi har full behörighet och kompetens att riva och sanera hälso- och miljöfarliga ämnen.

  • Personlig service med snabb återkoppling.
  • Minska hälso- och miljöriskerna.
  • Åtgärdsförslag.
  Be om offert

  Miljöinventering

  Vi lokaliserar om ohälsosamma material eller miljöfarliga ämnen finns i eller runtom en fastighet.

  Miljöinventering

  En av våra specialister utför miljöinventeringen för att lokalisera, kartlägga och dokumentera hälso- och miljöfarliga ämnen inför en rivning eller ombyggnation. Vid inventeringen går vi igenom fastigheten systematiskt. Beroende på när fastigheten är uppförd eller om den är renoverad kan typen av farliga ämnen variera. Miljöinventeringen skräddarsys därför med hänsyn till fastighetens förutsättningar. Detta går också att kombinera med provtagning. 

  Rapport med åtgärdsförslag
  Resultatet presenteras i en slutrapport med åtgärdsförslag. Visar resultatet på att fastigheten är i behov av att saneras så har vi tillstånd från Arbetsmiljöverket att riva och hantera miljöfarligt material och hälsoskadliga ämnen. Vi har kompetens att hjälpa dig genom hela processen, från kartläggning till en effektiv och säker sanering.

  • Noggrann och personlig service.
  • Minska hälso- och miljöriskerna.
  • Åtgärdsförslag.
  Be om offert

  Våra omdömen

  Tidigare uppdrag

  Rivning och håltagning

  +

  Rivning och håltagning

  Rivning och håltagning 870 kvm åt bostadsrättsförening

  Asbestsanering

  +

  Asbestsanering

  Asbestsanering av fogmassa 525 löpmeter

  Asbestsanering

  +

  Asbestsanering

  Asbestsanering av eternittak 700 kvm

  Fogfräsning

  +

  Fogfräsning

  Fogfräsning av tegelfasad 1760 kvm

  Rivning inomhus

  +

  Rivning inomhus

  Inomhusrivning av affärslokal 650 kvm

  PCB-sanering

  +

  PCB-sanering

  PCB-sanering av fönsterpartier och 350 löpmeter fogmassa

  Andreas Pärnering, ägare

  Våra kunder sätter värde på att få en professionellt utförd tjänst enligt branschkraven. Vi har ständigt återkommande kunder och allt fler väljer att anlita oss då vi är en trygg partner inom rivning och sanering.