Kontakta oss


Eller kontakta oss direkt:

Rivad AB
Besöksadress: Sofiedalsvägen 10, 238 37 Oxie
Besöksadress: Södra Koboltgatan 5, 271 39 Ystad
Postadress: Sofiedalsvägen 10, 238 37 Oxie

Rivning av erfaren entreprenör

Vi utför rivning på uppdrag av entreprenad- och byggföretag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Våra tjänster inom rivning

Skräddarsydda lösningar med kvalitet och erfarna medarbetare som har kompetens att minimera dammspridning.

Rivning

Vi levererar professionella lösningar inom rivning – miljöriktigt, säkert och kostnadseffektivt.

Rivning

Vårt företag anlitas ofta för lättrivning och medeltunga, selektiva, rivingar. Det kan röra sig om kök, badrum, kontor, balkonger, väggar, golv eller mindre fastigheter. Vi har flerårig erfarenhet av olika slags rivningar, både inomhus och utomhus.

Vi minimerar damm
Vid rivningar är det självklart för oss att arbeta så att dammbildning och dammspridning minimeras. I vår utrustning har vi moderna stoftavskiljare och luftrenare. Begränsningar och avspärrningar i form av till exempel plastväggar monteras av våra kunniga medarbetare för att isolera dammet.

God arbetsmiljö
För varje objekt upprättar vi en specifik rivningsplan men även arbetsmiljöplan med egenkontroller. Vi har alltid målsättningen att arbeta på ett miljöriktigt sätt, även med fokus på en god arbetsmiljö. Till våra transporter av rivningsavfall anlitar vi ackrediterade bolag som transporterar avfallet till närmast godkända avfallsanläggning.

Om det finns asbest
I samband med planerade rivningar, renoveringar och ombyggnationer kan det finnas behov av att genomföra en miljöinventering eller provtagning innan rivningsarbetet kan påbörjas. Anledningen är att det är vanligt med asbest och PCB i olika sorts byggnadsmaterial. Visar resultatet på behov av sanering så kan vi utföra sanering i samband med rivningen. Med vår kompetens och behörighet inom PCB- och asbestsanering kan du känna dig trygg med att hela processen går effektivt och säkert till.

  • Minimerad dammspridning.
  • Skräddarsydda lösningar.
  • Erfaren personal – miljöriktigt, pålitliga och snabba.
Be om offert

Demontering

Vi utför demontering av tunga konstruktioner som till exempel tankers eller pannor och tar hand om all bortforsling.

Demontering

Vi hjälper till med demontering eller flyttning av installationer, tunga konstruktioner, värmepannor, oljecisterner, ventilationer och liknande. Vi ser alltid till att transportera bort allt avfall och tar också hand om deponin.

  • Minimerad dammspridning.
  • Skräddarsydda lösningar.
  • Erfaren personal – miljöriktigt, pålitliga och snabba.
Be om offert

Våra omdömen

Snabb och enkel kommunikation vid beställning av arbetet som utfördes helt enligt utsatt tid och med riktigt bra resultat!

Trevligt bemötande, tydlig offert och väl genomfört arbete. Håller avtalad tid.

Smidigt och allt flöt på. Inget blev stående och medarbetarna var tillmötesgående, flexibla och kreativa problemlösare. Mycket nöjd!

Rivning av tak, eternit och plåt. Trevligt bemötande, professionellt skött, trevlig personal. De motsvarade våra förväntningar och levererade i tid. Överlag mkt bra skött arbete!

Rivad blev anlitad för demontering och bortforsling av ett eternittak. Allt gick smidigt från första mötet till att det blev utfört på avtalad tid. Rekommenderas starkt!

Vi anlitade Rivad till att ta bort asbest i rörböjar i källaren. Andreas kom hit och tittade på jobbet och gav en snabb återkoppling på kostnad. Mycket bra kommunikation före och efter. Arbetet utfördes snabbt och effektivt. Kan bara rekommenderas!

Asbestsanering av gammal rörisolering i villa. Jobbade effektivt, höll tidsplan och levererade vad de offererat. Rekommenderas.

Tidigare uppdrag

Rivning och håltagning

+

Rivning och håltagning

Rivning och håltagning 870 kvm åt bostadsrättsförening

Asbestsanering

+

Asbestsanering

Asbestsanering av fogmassa 525 löpmeter

Asbestsanering

+

Asbestsanering

Asbestsanering av eternittak 700 kvm

Fogfräsning

+

Fogfräsning

Fogfräsning av tegelfasad 1760 kvm

Rivning inomhus

+

Rivning inomhus

Inomhusrivning av affärslokal 650 kvm

PCB-sanering

+

PCB-sanering

PCB-sanering av fönsterpartier och 350 löpmeter fogmassa

Andreas Pärnering, ägare

Våra kunder sätter värde på att få en professionellt utförd tjänst enligt branschkraven. Vi har ständigt återkommande kunder och allt fler väljer att anlita oss då vi är en trygg partner inom rivning och sanering.