Kontakta oss


  Eller kontakta oss direkt:

  Rivad AB
  Besöksadress: Sofiedalsvägen 10, 238 37 Oxie
  Besöksadress: Södra Koboltgatan 5, 271 39 Ystad
  Postadress: Sofiedalsvägen 10, 238 37 Oxie

  Rivning av erfaren entreprenör

  Vi utför rivning på uppdrag av entreprenad- och byggföretag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

  Våra tjänster inom rivning

  Skräddarsydda lösningar med kvalitet och erfarna medarbetare som har kompetens att minimera dammspridning.

  Rivning

  Vi levererar professionella lösningar inom rivning – miljöriktigt, säkert och kostnadseffektivt.

  Rivning

  Vårt företag anlitas ofta för lättrivning och medeltunga, selektiva, rivingar. Det kan röra sig om kök, badrum, kontor, balkonger, väggar, golv eller mindre fastigheter. Vi har flerårig erfarenhet av olika slags rivningar, både inomhus och utomhus.

  Vi minimerar damm
  Vid rivningar är det självklart för oss att arbeta så att dammbildning och dammspridning minimeras. I vår utrustning har vi moderna stoftavskiljare och luftrenare. Begränsningar och avspärrningar i form av till exempel plastväggar monteras av våra kunniga medarbetare för att isolera dammet.

  God arbetsmiljö
  För varje objekt upprättar vi en specifik rivningsplan men även arbetsmiljöplan med egenkontroller. Vi har alltid målsättningen att arbeta på ett miljöriktigt sätt, även med fokus på en god arbetsmiljö. Till våra transporter av rivningsavfall anlitar vi ackrediterade bolag som transporterar avfallet till närmast godkända avfallsanläggning.

  Om det finns asbest
  I samband med planerade rivningar, renoveringar och ombyggnationer kan det finnas behov av att genomföra en miljöinventering eller provtagning innan rivningsarbetet kan påbörjas. Anledningen är att det är vanligt med asbest och PCB i olika sorts byggnadsmaterial. Visar resultatet på behov av sanering så kan vi utföra sanering i samband med rivningen. Med vår kompetens och behörighet inom PCB- och asbestsanering kan du känna dig trygg med att hela processen går effektivt och säkert till.

  • Minimerad dammspridning.
  • Skräddarsydda lösningar.
  • Erfaren personal – miljöriktigt, pålitliga och snabba.
  Be om offert

  Demontering

  Vi utför demontering av tunga konstruktioner som till exempel tankers eller pannor och tar hand om all bortforsling.

  Demontering

  Vi hjälper till med demontering eller flyttning av installationer, tunga konstruktioner, värmepannor, oljecisterner, ventilationer och liknande. Vi ser alltid till att transportera bort allt avfall och tar också hand om deponin.

  • Minimerad dammspridning.
  • Skräddarsydda lösningar.
  • Erfaren personal – miljöriktigt, pålitliga och snabba.
  Be om offert

  Våra omdömen

  Tidigare uppdrag

  Rivning och håltagning

  +

  Rivning och håltagning

  Rivning och håltagning 870 kvm åt bostadsrättsförening

  Asbestsanering

  +

  Asbestsanering

  Asbestsanering av fogmassa 525 löpmeter

  Asbestsanering

  +

  Asbestsanering

  Asbestsanering av eternittak 700 kvm

  Fogfräsning

  +

  Fogfräsning

  Fogfräsning av tegelfasad 1760 kvm

  Rivning inomhus

  +

  Rivning inomhus

  Inomhusrivning av affärslokal 650 kvm

  PCB-sanering

  +

  PCB-sanering

  PCB-sanering av fönsterpartier och 350 löpmeter fogmassa

  Andreas Pärnering, ägare

  Våra kunder sätter värde på att få en professionellt utförd tjänst enligt branschkraven. Vi har ständigt återkommande kunder och allt fler väljer att anlita oss då vi är en trygg partner inom rivning och sanering.