provtagning

Vi utför provtagning för att säkertställa om material innehåller asbest eller inte.

Innan en renovering eller rivning kan prover tas. Man kan då utgå från provresultaten och undvika att eventuella skadliga asbestfibrer sprids i fastigheten.

Proverna tas på plats och analyseras sedan på laboratorium av certifierad personal.

Ring 0722-80 19 80 eller skicka ett meddelande