provtagning

Vi utför provtagning för att säkertställa om material eller miljö innehåller asbest eller inte.
Vi erbjuder provtagning i material, damm och i luft.

Innan en renovering eller rivning kan prover tas. Man kan då utgå från provresultaten och undvika att eventuella skadliga asbestfibrer sprids i fastigheten.

Proverna tas på plats utav oss och skickas sedan till ett laboratorium vi har avtal med. Där analyseras provet av certifierad personal. Laboratoriumet skickar sedan provsvaret till oss och vi förmedlar detta svaret skriftligt till er som kund med förslag på eventuell åtgärd.

Ring 0722-80 19 80 eller skicka ett meddelande