PCB-sanering

PCB är skadligt för både människor och vår miljö. Trots att användningen är förbjuden sprids ändå PCB till miljön, genom byggnader och även viss elektrisk utrustning.

PCB är ett samlingsnamn för över 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen: Ämnet har använts i:
- byggnader som fog- och golvmassa
- isolerrutor
- transformatorer och kondensatorer
- färger, plaster och självkopierande papper

PCB är giftigt, långlivat och fettlösligt. Höga halter kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, PCB misstänks också försämra immunförsvaret, fortplantningsförmågan, påverka hormonsystem samt orsaka cancer.

Kontakta oss så hjälper vi er. Vi erbjuder PCB-sanering i enlighet med gällande riktlinjer.
​​​​​​​

Ring 040-6540660 eller skicka ett meddelande

Rivad AB vi utför PCB-sanering
PCB-sanering Tomelilla
PCB-sanering Karlshamn