asbestsanering

Vi sanerar bland annat tak, golv, rör, väggar, fogar, mattor och ventilationstrummor där ohälsosam asbest kan finnas. Från svartlim på golv till eternit på tak.

Företaget har tillstånd av Arbetsmiljöverket att hantera asbest. Vi har bred erfarenhet av asbestsaneringar och utbildning enligt Byggnadsindustrins Yrkesnämnds krav.

Anlita Rivad för en professionell och säkert utförd asbestsanering.

Fakta om asbest

 

Ring 040-6540660 eller skicka ett meddelande

Rivad AB eternit