MILJÖPOLICY

För oss är miljöarbetet en självklar del för att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi strävar aktivt med att vår verksamhet ska ha minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Alla företagets medarbetare har i sitt dagliga arbete gemensamt ansvar för att miljöpolicyn följs, minska miljöpåverkan och att lagar och förordningar efterlevs.

Vi:

  • Uppfyller de förordningar och regler som vår verksamhet omfattas av.
  • Arbetar förebyggande för att minska risken för föroreningar.
  • Källsorterar och identifierar farligt avfall samt lämnar till miljöstation eller deponi.
  • Undviker spill vid materialhantering/användning.
  • Använder våra maskiner och fordon med fokus på att minska onödig miljöpåverkan.
  • Minimerar förbrukningen av kontorspapper genom att skicka ut fakturor via e-post och sparar dokument digitalt i den mån det är möjligt.