Här finns asbest

Asbest finns i flera byggnadsmaterial. Det användes flitigt av hantverkare i olika former på svenska byggen från 1940-talet fram till 1982, då totalförbud emot asbest infördes i Sverige.

Mattor och golv
I varierande typer av mattor och golvplattor.
Ibland kan flera lager mattor ligga på varandra.
Ett asbestprov ger svar (rekommenderas).

Lim till golvplattor och golvmattor
Oftast svart, kan även vara brunt eller gulbrunt till färgen.

Kakelfix och kakelfog
Vanligt. Klassiskt vitt kakel av denna typ med mörkare fog är en varningsklocka.
Men kan finnas runt och bakom de flesta typer av kakel satta under denna tidsperiod. Klinker är inget undantag. 

Rörisolering
Vanligast vid böjar, t-rör.
Kan även finnas i ändar och runt ventiler.
Ibland även lindat runt raka sträckor.
 

Asbestcementskivor
Kallas ofta eternitskivor/eternitplattor.
Vanligt på tak, men förekommer även på fasader.
Finns ibland av tunnare typ i väggar och i undertak.

Ventilationsrör/kanaler av asbestcement
 


Andra ställen/områden där asbest är mer eller mindre vanligt förekommande

Fogmassa

Olika typer av isolering

Porösa skivor och plattor

Papp

Tätningsmedel

Olika typer av brandskyddsmassa/brandskyddsinklädnad

I värmepannor

I fönsterbänkar


Klicka på länken nedan för information om varför du bör undvika att bygga in eternit

Vart finns asbest och vilka är riskerna?

Här nedan hittar du en informativ broschyr som på ett bra sätt förklarar vart asbest finns och riskerna med att utsättas för asbest.

Klicka på pdf-filen nedan.