Varför du inte ska bygga in eternit

Det finns många anledningar till varför du inte ska bygga in ditt tak av eternit. För mig som utbildad asbestsanerare med mångårig erfarenhet i yrket, är det självklart att se till kundens bästa ur hälsosynpunkt. Det är inte vanligt att bygga in material av asbestcement, exempelvis eternitplattor - men det förekommer dessvärre.

Av någon anledning finns det byggföretag som kan komma att rekommendera konsumenter att lösa sitt asbestproblem genom att bygga in det, istället för att plocka ned det. Det förekommer även tips på diverse forum på internet, från anonyma personer som tycker att bygga in ett eternittak är definitivt att föredra. Det finns också ett flertal företag som försöker tjäna pengar på att sälja olika varianter av lösningar för att du ska kunna lägga ett nytt tak ovanpå ditt befintliga av asbestcement. Lösningen är ett system av strö och bärläkt av lättmetall. Och marknadförs som en dammfri lösning och något som skulle vara bra för ditt hus. 

Jag tänker kort redogöra för varför dessa råd och lösningar överhuvudtaget förekommer. Samt förklara varför det inte är bra lösningar för dig som husägare.

Påstående 1: "Du ska bygga in ditt eternittak för det kostar minst 100 000 bara att sanera det".
Falskt: En sanering av en villa med en takarea på 180 kvadratmeter kostar någonstans mellan 25-30 tusen. Troligen kommer du även lägga nytt tak när du väljer att sanera ditt gamla tak. Då använder du ditt ROT-avdrag och kostnaden blir drygt hälften av detta.

Påstående 2: Byggaren säger till dig; "Vi bygger in ditt tak istället. Ditt eternittak fungerar som isolering under. Det blir jättebra för dig och ditt hus".
Falskt: Ingen bra lösning alls. Möjligen för byggaren. Anledningen att du ens får ett sådant förslag från byggaren är i värsta fall pga okunskap från denna. Han slipper anlita en saneringsfirma, han slipper isolera och sparar tid. Dessutom kommer nya hål göras i eterntitskivorna när nytt tak läggs ovanpå. Vilket med all säkerhet resulterar i att skivorna knäcks. Du får än trasigare skivor altenativt plattor under ditt nya tak. Och som de flesta vet är materialet som mest skadligt när det bryts, vilket oundvikligen blir fallet om man gör på det här sättet.

Du som husägare däremot skjuter för det första ett problem på framtiden. För det andra finns ingen möjlighet att få läkt och isolering under ditt eternittak inspekterat, vilket kan vara fukt och i värsta fall rötskadat. För det tredje så fungerar inte ett eternittak under exempelvis plåt alls bra som isolering. Skivorna vittrar med tiden sönder när dom byggs in vilket får flera negativa konsekvenser. Bland annat blir de otroligt svårsanerade när de väl ska plockas ned, samt att de har noll isoleringsförmåga pga vittringen. Men de är fortfarande fulla med skadliga asbestfibrer. Faktum är att de cancerframkallande fibrerna mycket lättare frigörs när skivorna börjat vittra sönder, vilket blir följden om dom byggs in.

Påstående 3: "Du ska bygga in det med vårt system av läkt gjorda av lättmetall. Du slipper en dyr sanering, metoden är dammfri och så lätt att du kan göra det själv".
Falskt: Kostnaden för en sanering är som sagt inte så hög som det ryktas. Alla eternitskivor åldras heller inte på samma sätt. Det kan skilja mycket på exempelvis en skiva på norr respektive södersidan. På vissa ställen kanske det går att gå uppe på taket, på andra ställen kommer du att gå igenom taket med trasiga skivor eventuellt skadad isolering och i värsta fall skador på dig som person som följd.

Mitt råd till dig: ska du ändå lägga nytt tak - se till att få ner ditt gamla tak av eternit först. Att bygga in det är ingen bra lösning på något sätt. Skulle du dessutom någon gång vilja sälja huset, så kan ett tak med eternitskivor under det befintliga vara något som potentiella köpare inte uppskattar.

Rivad sanerar asbest åt privatpersoner och företag i hela Skåne och Blekinge.

Kontakta Andreas på Rivad. Du når mig på telefon 0722-80 19 80 eller info@rivad.se

2015-03-23

Förbjudet att kopiera texten utan tillstånd från upphovsman.