Dags att byta ut eternittaket ?

Eternit håller namnet till trots inte för evigt. Kanske funderar du på att redan i år byta ut eterniten på bostaden, ekonomibyggnaden eller fritidshuset emot något annat material?

Rivad AB sanerar taket fritt från eternit på ett professionellt tillvägagångssätt, som inte utsätter vare sig boende eller grannar för några hälsorisker i samband med saneringen eller efteråt. Vi ansvarar även för bortforsling av det sanerade avfallet från byggnaden til slutlig deponi på avfallsanläggning avsedd för detta. Allt dokumenteras för eventuell uppföljning.

Idag kräver vissa kommuner att husägare har dokumentation över tillvägagångssätt och att kvitto på deponi finns att uppvisa efter avslutad asbestsanering.
Anlitar du Rivad AB för sanering av ditt hus kan du vara lugn.

Dessutom har vi nära samarbete med flera duktiga takläggare, vare sig det gäller plåt, tegel/betong, papp eller shingeltak och kan därför erbjuda dig en helhetslösning från sanering till färdigt tak.

En kontakt för dig - inget krångel och ett mycket bra samordnat resultat!

Rivad AB
0722-801980
info@rivad.se