Vi tar asbestprover

En bra anledning till att ta minst ett asbestprov kan vara om du ska renovera hemma. I byggnader byggda innan 1982 kan det finnas stor risk att exempelvis kakelfix, mattlim eller mattan i sig innehåller asbest. Börjar man riva i detta utan rätt utrustning kan hälsofarliga asbestfibrer spridas inte bara i det berörda rummet utan i värsta fall vidare till stora delar av huset. Och för att sedan sanera detta, hjälper dessvärre inte en vanlig dammsugare.

För att se om material innehåller asbest kan ett eller flera enkla prov tas. Proverna förseglas och skickas till ett laboratorium. Dom kan i sin tur ge svar efter några dagar om material innehåller hälsofarliga asbestfibrer. Vid behov kan svar fås inom 24 timmar.

Ett enkelt prov kan bespara pengar, tid, oro och hälsan.