När ändras ROT-avdraget?

Nuvarande regering har lagt en budgetproposition för 2016. Där föreslår dom vissa ändringar i rot respektive rut-avdraget. Men ännu är det varken bestämt eller genomfört. Det går att följa utvecklingen runt denna fråga här http://www.regeringen.se/

Avdraget kommer hur som helst att vara oförändrat året ut.

Mer information om hur avdragen kommer att påverkas vid den föreslagna förändringen finns här http://www.skatteverket.se/omoss/nyheter/2015/nyheter/forslagpanyareglerforrotochrutavdrag.5.ae53fa1501a75b31c16c.html

Om du som privatperson anlitar Rivad för arbeten med eternit, rivning eller övriga tjänster dras halva arbetskostnaden av.