Rot-avdrag gäller vid asbestsanering

Vid asbestsanering av eternittak eller eternitfasad i samband med om eller tillbyggnad är du som privatperson berättigad till skattereduktion, så kallat ROT-avdrag.