Varför du inte ska bygga in ditt eternittak

Nu finns det en flik på sidan som heter "Fakta asbest". Där kan du läsa varför du inte bör bygga in ditt eternittak utan istället plocka ner det. Där finns även en informationsbroschyr som redogör för asbest och dess skadeverkningar.