Rot-avdrag vid takbyte

Rivad arbetar snabbt och metodiskt vid taksanering. Att anlita oss för ditt takbyte garanterar en säker (Rivad är godkänd av Arbetsmiljöverket för att hantera asbestmaterial) och prisvärd nedmontering av eterniten.

Du som är privatperson kan naturligtvis använda dig av din skattereduktion, det sk ROT-avdraget vid takbyte.