Eternittak

Hör av dig till Rivad om du behöver hjälp med riva tak av till exempel eternit. Företaget har tillstånd från Arbetsmiljöverket att hantera asbest vid rivning.

Varför riva och bya ut eternittak?
Det finns tak från 80-talet och tidigare som består av asbestcementskivor - det vill säga eternit. När man river eternittak finns risk att sprida asbesthaltigt damm. Gamla eternitskivor har dålig bärighet och sådant tak blir med åren sprödare av vädrets påverkan. Arbetsmiljöverket rekommenderar att man ersätter eternitskivorna med något annat material om man ska bygga om eller reparera ett tak.