Hur farligt är asbest?

Så gott som alla som bygger om, reparerar och river kommer i kontakt med asbest. Att andas in asbestfiber kan orsaka cancer i andningsorganen. Asbest totalförbjöds 1982 men det kan fortfarande finnas i äldre hus och byggnader. Arbetsmiljöverket uppskattar att det finns cirka 400 000 ton av materialet kvar i äldre byggnader. Läs mer under Asbestsanering.